Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 7, Читанка за седми разред

Уџбеник за 7. разред за предмет Српски као нематерњи језик написан је по важећем наставном програму за хомогену (А програм) и хетерогену (Б програм) средину. Поред тога што репрезентује и дидактички обликује програмске информације, има за циљ и да мотивише ученике за учење српског језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

212

ISBN:

-

Решење Министарства просвете: 650-02-00575/2019-07

1.110,00 РСД

    Опис

    Читанка је организована и формално и садржински тако да уважава карактеристике и предзнања ученика 7. разреда, стварајући ситуације учења и уводећи ученике у специфичне мисаоне активности које воде конструкцији знања, подједнако инсистирајући на све четири језичке вештине: читању, писању, слушању и говору. Кроз дидактичко-методичку апаратуру уџбеник систематизује информације и успоставља координацију са остварењем других образовних циљева, те се у њему под учењем не сматра само усвајање знања него се уче и методе и стратегије усвајања знања. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.