Наручите на еКњижари

Српски језик и књижевност 6, Извор, Читанка за шести разред

Обезбеђује јачање многих међупредметних компетенција, гради корелације с другим наставним областима, утврђује вештину разумевања прочитаног на различитим типовима текстова.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

260

ISBN:

978-86-533-0227-6

Решење Министарства просвете: 650-02-00119/2019-07

1.190,00 РСД

    Опис

    Читанка је обликована у потпуности према захтевима новог Програма наставе и учења. Обезбеђује јачање многих међупредметних компетенција, гради корелације с другим наставним областима, утврђује вештину разумевања прочитаног на различитим типовима текстова. Читанка је подељена на девет целина, тематски здружених и усклађених са динамиком месечног савладавања наставног градива из књижевности. На почетку сваке области читанке издвојене су кључне речи. Избор одломака из обавезног и допунског корпуса текстова омогућује систематично планирање дистрибуције наставног рада према редоследу појављивања тематских блокова у Читанци. Испред свих поглавља налази се целина посвећена подсећању на градидво из 5. разреда. Систематизовањем кључних наставних садржаја обрађених у 5. разреду дата је могућност да ученици лако и поузуздано повежу своја стечена знања са новим програмским захтевима. Одабрани сегменти текстова домаће лектире дати су у функцији мотивисања ученика за читање целовитих садржаја, а радна апаратура усмерена је ка остваривању наставних исхода обликованих према стандардима ученичких постигнућа за крај основног образовања.