Наручите на еКњижари

Српски језик

29.05.2020.

Правописни квиз

У дигиталном издању граматике за шести разред Издавачке куће „Klett”, проналази се садржај који на битан начин може помоћи процес учења правописа са разумевањем, доприносећи конкретности и јасноћи садржаја презентованог у штампаном издању. Реч је о дигиталној анимацији детективске приче у чијем разрешењу ученик активно учествује.

Опширније
18.05.2020.

Еурека на часу српског језика: реконструкција старог папируса

У жељи да ученицима омогућимо да обуку право истраживачко рухо, те да школским програмом предвиђене исходе остварују кроз игру која их мотивише и у којој уче забављајући се, дошли смо на идеју да вам предложимо следећу активност.

Опширније
30.04.2020.

Нелокализованост радње књижевног дела подстицај за међупредметну корелацију

Један од водећих захтева модерне наставе јесте да се знања из различитих области повезују, а да се све учење интегрише у један процес. Предлажемо како да на часовима српског језика и књижевности осмислите занимљиве активности кроз које ће ученици успешно остварити и оне исходе који су прописани програмом других наставних предмета, на пример, географије.

Опширније
03.02.2018.

Природа наставе српског језика је таква да може подстаћи и неговати таленте

Уз талентоване ученике, наставник углавном има сигурне сараднике и саговорнике на часу.

Опширније
22.01.2018.

Растерећено градиво српског језика и књижевности

НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ Нови програм наставе и учења српског језика и књижевности за пети разред основне школе заснован је на исходима, односно на сагледавању процеса учења и ученичких постигнућа. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и вредносних ставова које ученик гради, проширује и продубљује кроз три програмске области овог предмета.

Опширније