Наручите на еКњижари

Вести

29.05.2020.

Правописни квиз

Правописни квиз

Ма колико да је добро познат и много пута поновљен захтев да се метода наставе/учења увек прилагоди садржају на онај начин који би из самог тог градива извукао максимум, у пракси се неретко срећу садржаји који наставнику и ученику намећу једну од не тако омиљених метода – механичко учење. И премда је оно у посебним случајевима неопходно, и поставља се на прво место (врло илустративан пример изреченог је таблица множења!), то никако не значи да за њим не следи ништа више и даље. Оно што јесте наставнички изазов, у мору других, управо је да креира услове у којима се може остварити то више и даље.

У случају области правописа, учење, иако је у највећој мери дословно и ослања се на памћење као доминантан ментални процес, не мора да искључи успостављање смислених веза између градива које се учи и других знања и искустава ученика. Уколико би се садржај намењен учењу имплементирао у шири контекст, и тиме се заобишла евидентност примарног захтева за пуким запамћивањем, уједно би се очувала и мотивација ученика за учествовање у наставном процесу, а тиме и за само учење.

Велико питање може уследити: како? На њега ћемо покушати да вам макар делимично овим текстом одговоримо.

У дигиталном издању граматике за шести разред Издавачке куће „Klett”, проналази се садржај који на битан начин може помоћи процес учења правописа са разумевањем, доприносећи конкретности и јасноћи садржаја презентованог у штампаном издању. Реч је о дигиталној анимацији детективске приче у чијем разрешењу ученик активно учествује.

Оваква врста материјала погодна је за отварање нове теме јер припрема ученика за ново учење: олакшава увођење ученика у област и њен значај и посредно га одводи у срж градива. Предложени материјал је методички и садржински подесан будући да се разрешење мистерије крије у једној тананој правописној дистинкцији.

Дигитална анимација конципирана је тако да развија код ученика вештину решавања проблема и да подстиче низ мисаоних процеса који су нужни за утемељење знања које неће бити краткорочно.

Други материјал који може бити користан у наставку учења области правописа, а на који вам указујемо, јесте квиз.

Реализација квиза претежно се ослања на вршњачку сарадњу као главно покретачко средство, што умногоме побољшава атмосферу и контекст у којима се одвија учење. Мада, да бисте посегнули за формом квиза у настави, сасвим је довољно и то што ученици у сваком времену без разлике једноставно воле квизове и радо учествују у њима.

У условима реализације наставног процеса у учионици, упутства за формирање група, реализацију активности, као и готова питања за квиз можете погледати ОВДЕ.

За наставу која се одвија на даљину можете искористити интерактивни квиз из дигиталног издања Издавачке куће „Klett” на платформи е-учионица.