Наручите на еКњижари

Хемија

10.06.2020.

Провера знања на основу демонстрационих огледа

Демонстрације огледа могу послужити и за утврђивање исхода учења хемије. Извод из приручника Теме из методике наставе хемије.

Опширније
02.06.2020.

Типови задатака у тесту

Валидност задатака је задовољена ако се односи на образовни исход који се тим задатком испитује – знање, вештину, компетенције, а не на опште знање или интелигенцију. Задатак мора бити релевантан, да испитује постигнутост очекиваних образовних исхода.

Опширније
21.05.2020.

Праћење и проверавање ученичких постигнућа

Праћење и проверавање ученичких постигнућа важан је део процеса учења, као и активности које пружају повратне информације о напредовању ученика, променама у знању и вештинама, активности у којима се учи и које пружају ослонац за даљи рад ученика, наставника, других актера у образовном систему, као и за потребну подршку породице.

Опширније
28.04.2020.

Хемија је свуда око нас

Представићемо вам пример часа обраде на коме се кроз презентовање садржаја о води истиче веза између хемије и свакодневног живота. Осим што ће ученици стећи основна знања о води као чистој супстанци, схватиће и колики је значај воде за живи свет.

Опширније
26.07.2019.

Квиз из области хемије са тачним одговорима

Питања за квиз преузета су из књига Квизопедија

Опширније