Наручите на еКњижари

Вести

28.04.2020.

Хемија је свуда око нас

Хемија је свуда око нас

Иако међу припадницима млађих генерација хемија важи за апстрактну науку, веома је важна у свакодневном животу, јер је присутна свуда око нас. Живот не можемо замислити без воде, ваздуха, хране, а све је то сачињено од различитих честица. На пример, удишемо молекуле кисеоника, а избацујемо из организма молекуле угљен-диоксида. Али то нису једине честице присутне у нашем телу, већ и јони калцијума, гвожђа, магнезијума, који доприносе добром здрављу нашег организма. Храна коју уносимо у организам сачињена је од сложених молекула: протеина, масти, угљених хидрата и других. Најчешће коришћени зачин у јелу, со, заправо је хемијско једињење. Многи производи који се користе свакодневно у домаћинству су такође хемијска једињења, па је врло значајно знати колико су корисни, односно штетни (нпр. сона киселина, коју користимо за чишћење, у додиру са кожом изазива опекотине). Управо кроз то потенцирање везе између хемије и окружења током њеног изучавања у основној школи деца ће схватити њен значај, улогу и заступљеност у разним областима, а то су: медицина, фармација, индустрија и, што је јако важно, заштита животне средине. Кроз садржаје хемије можемо их подстакнути да се одговорно понашају и чувају природу, па на тај начин и своје здравље. Неопрезно и непрописно паљење отпада може бити штетно по здравље, јер се ослобађају опасни гасови који могу изазвати озбиљне здравствене проблеме, а препознавање опасности од таквих појава немогуће је без основних знања хемије.

У наставку ћемо вам представити пример часа обраде на коме се кроз презентовање садржаја о води истиче веза између хемије и свакодневног живота. Осим што ће ученици стећи основна знања о води као чистој супстанци, схватиће и колики је значај воде за живи свет. Пошто се воде помињу и обрађују на часовима биологије, хемије и физике, ученици ће моћи да комбинују сазнања из тих предмета са садржајима које ћете им изложити на овом часу.

Након увођења ученика у наставну јединицу дефинисањем појмова „вода” и „хидросфера” и објашњења зашто Земљу називамо плавом планетом, пустите кратку анимацију о води у уводном делу часа. Подсетите ученике да је требало да прочитају лекцију у којој је обрађена вода (Логосов уџбеник, стр. 133–137; Klett-ов уџбеник, стр. 112–115).

Главни део часа почните увођењем појма „вода у природи”. Искористите галерију слика из дигиталног уџбеника у којој су приказана сва три агрегатна стања воде.

Поделите ученицима задатке за рад од куће. Пожељно је да се ученици међу собом поделе по групама и да тимски изведу ову активност. Прва група треба да опише морску воду, друга – речну, језерску и изворску, трећа – ледњаке, четврта – подземне воде, пета – отпадне воде, шеста – воду за пиће, седма – минералне воде.У току рада могу користити уџбеник хемије или уџбенике других раније поменутих наставних предмета, као и другу додатну литературу коју пронађу на интернету. Када заврше, свака група шаље вам извештај на имејл у коме наглашава својства свих врста воде и значај воде за живи свет. Напомените да ученици који пишу о слатким водама треба да пронађу и балон у коме је изворска вода, па да је опишу, док ученици који пишу о минералним водама треба да објасне и резултате огледа дестилације минералне воде.

У причу о тврдим и меким водама ученике уведите едукативним филмом и додајте да у меке воде спада кишница, која углавном садржи мању количину раствореног кисеоника и угљен-диоксида из ваздуха, а у тврде воде све природне воде, стајаће и текуће, минералне и морске. Нагласите да се оне не могу користити за уређаје који се загревају јер изазивају стварање каменца, али да се додавањем посебних врста хемикалија могу омекшати.

У другом делу наведите својства чисте воде и поновите са ученицима шта је дестилована вода. Објасните им на који начин се добија вода за пиће.

Најавите ученицима пројектну активност под називом „Вода у природи”. Ученици који показују склоност ка географији могу повезати садржаје хемије са садржајима тог предмета у овом пројектном задатку. Задатак ученика је да истраже и сазнају колико има река, језера и извора лековитих вода у Србији. На карти Србије треба да означе најзначајније реке, језера и изворишта лековитих вода (бање). Уколико у месту у коме живе постоји неки извор лековите воде, ученици треба да истраже и сазнају које растворене супстанце садржи та вода и због чега је значајна. Ако се у близини налази нека река, језеро или поток, а нема лековитих вода, могу истражити и сазнати какав је квалитет воде у тој реци, језеру или потоку. На основу резултата рада они треба да направе кратку презентацију и да је пошаљу наставнику у року од две седмице.

Како се у току наставе константно прати и региструје напредовање ученика, у завршном делу часа интерактивним тестом проверите знање ученика. Ови тестови омогућавају да се кроз различите типове задатака процени ниво усвојености наставног градива. Питања су креативно осмишљена и задаци чине тестове динамичним и занимљивим.

Пошаљите ученицима неколико занимљивих текстова о значају воде и упутства за израду огледа.