Наручите на еКњижари

Немачки језик

02.06.2020.

Књижевност у настави немачког језика

Колико заправо користимо књижевност у настави страних језика и шта о томе мисле наши наставници, светски методичари и наши будући наставници страних језика?

Опширније
02.06.2020.

Књижевност у настави немачког језика

Драги наставници и наставнице, већ смо говорили о значају прича у развоју, па и у самом образовању. 

Опширније
27.05.2020.

Провера знања из немачког језика на крају школске године

Дигитални уџбеници могу да олакшају наставнику рад уколико већ садрже такве тестове. У дигиталним уџбеницима Maximal 1 и Maximal 2 на крају сваког модула налази се тест да ученици самостално провере своје знање након завршетка једног модула – Das kann ich schon.

Опширније
21.05.2020.

Граматика у настави немачког језика

Пред наставником су бројне одлуке, нарочито када је потребно да се ученицима објасне нове граматичке партије. Притом се наставник сигурно пита да ли ће ученици успети да их разумеју, да ли ће примери бити довољно сликовити, да ли ће тада учење језика бити мање занимљивије и слично.

Опширније
14.05.2020.

Landeskunde у настави немачког језика

Учење страног језика не може да се одвија изван културолошког контекста, односно контекст учења не треба да буде само на структури језика. Због тога је Ландескунде саставни део учења немачког језика. 

Опширније