Наручите на еКњижари

Вести

21.05.2020.

Граматика у настави немачког језика

Граматика у настави немачког језика

Према неким проценама, наставник сваког дана мора да направи око 1.500 одлука  које су у вези са његовим послом. Такве одлуке нису ограничене само на време које се проведе у учионици него се односе и на планирање наставе и анализу завршених часова.

Пред наставником су бројне одлуке, нарочито када је потребно да се ученицима објасне нове граматичке партије. Притом се наставник сигурно пита да ли ће ученици успети да их разумеју, да ли ће примери бити довољно сликовити, да ли ће тада учење језика бити мање занимљивије и слично.

Граматика описује систем једног језика и због тога је неизбежна када се учи страни језик. Савремени уџбеници усмерени су на стицање комуникацијских вештина, при чему граматичка правила треба да помогну успешној комуникацији. Због тога нам је познат израз So wenig Grammatik wie möglich, so viel Grammatik wie nötig.

Граматичке партије најчешће се први пут појављују у оквиру комуникационе ситуације, а затим се објашњавају граматичка правила. Након тога, ученици кроз разноврсне задатке треба да науче њихову примену.

Важно је да ученици овладају граматичким правилима за дати језички ниво и због тога би требало да постоје часови и провере које су посвећене граматици. На тај начин, знање ученика може да се освежи, утврди и допуни.

У штампаним и дигиталним уџбеницима Maximal постоји одељак на крају сваког модула – Meine Grammatik. Његов циљ је резиме граматике, која је кључна у сваком модулу. Притом су граматичке структуре представљене кроз примере.

У дигиталним уџбеницима Maximal 1 и Maximal 2, Meine Grammatik представљан је кроз мапу знања.

Кликом на било који од датих облачића отвара се подсетник, односно објашњење.ž

Када је најподесније, граматичке партије се објашњавају кроз конкретне примере.

За боље разликовање одређених категорија, употребљене су различите боје.

У Приручнику за наставнике могу се пронаћи тестови за копирање, које наставник може да искористи за проверу знања код ученика.

Повременом провером знања из граматике ученици стичу самопоуздање у учењу страног језика, што ће несумњиво допринети његовој сигурнијој употреби и бољој комуникацији.