Наручите на еКњижари

Вести

14.05.2020.

Landeskunde у настави немачког језика

Landeskunde у настави немачког језика

Klett, дигитални уџбеник за Немачки језик Maximal 2

Учење страног језика не може да се одвија изван културолошког контекста, односно контекст учења не треба да буде само на структури језика. Због тога је Landeskunde саставни део учења немачког језика.

Под појмом Landeskunde подразумевају се знања о географским, политичким, економским, социјалним и културним особеностима државе чији се језик учи. Кроз Landeskunde омогућује се боље разумевање речи и израза, али и језичких ситуација, и мењају се уврежена мишљења и предрасуде.

Немачки језик се говори у неколико држава, које се означавају заједничким називом: D–A–CH–L:  Немачка, Аустрија, Швајцарска и Лихтенштајн. Важно је да се ученици кроз наставу упознају у одређеној мери с особеностима сваке од ових држава.

Због тога се у уџбеничком комплету Maximal након сваког модула налази део Maximal präsentiert, који је фокусиран на Landeskunde. Стране овог дела обликоване су по узору на часописе за младе како би се подстакло интересовање ученика.

На крају 4. модула у уџбенику Maximal 2 у делу Maximal präsentiert обрађују се прославе у све четири државе немачког говорног подручја.

У горњем десном углу налазе се иконице застава све четири државе, а кликом на њих отвара се одговарајући текст пропраћен сликом.

Кликом на заставу Немачке отварају се текстови у вези са три велика догађаја:

Oktoberfest, Dresdner Striezelmarkt, Fete de la Musique.

За додатне информације о наведеним догађајима ученицима се могу препоручити њихови званични веб-сајтови:

https://www.oktoberfest.de/en

https://striezelmarkt.dresden.de/de/

https://www.fetedelamusique.de/

Кликом на заставу Аустрије отвара се текст о бечком балу (Opernball):

Кликом на заставу Швајцарске отвара се текст о Züri Fäscht:

Züri Fäscht представља градску прославу Цириха, која се одржава сваке треће године око Циришког језера.

Ученици се могу упутити на званичан веб-сајт прославе:

http://www.zuerifaescht.ch/

За кнежевину Лихтенштајн представљен је најзначајнији национални празник – Fürstenfest, који се прославља 15. августа:

Званичан веб-сајт овог празника:

https://www.staatsfeiertag.li/

Наставник може ученицима да зада налог да прочитају све наведене текстове, а након тога као писани задатак ученици могу да истраже више о једном од ових догађаја или да пронађу неке друге празнике, фестивале или догађаје у једној од четири државе немачког говорног подручја.

Уколико постоји могућност, ученици се могу поделити у групе и урадити ППТ презентације, у оквиру којих би могли да представе један празник по личном избору или препоруци наставника. Ландескунде нуди различите могућности рада и ученицима пружа бројне предности, због чега је важно да се нађе у настави немачког језика током целе школске године.