Наручите на еКњижари

Вести

27.05.2020.

Провера знања из немачког језика на крају школске године

Провера знања из немачког језика на крају школске године

Klett, немачки језик за 5. и 6. разред – Maximal 1 и Maximal 2

На крају школске године потребно је проверити знање сваког ученика. На тај начин се сумира знање ученика и закључује се оцена за целу школску годину. У настави страног језика, тако и немачког, наставници дају тест, а након тога се оставља времена да поједини ученици могу да одговарају, уколико желе бољу оцену.

С обзиром на то да се ученици неће враћати у школске клупе до почетка следеће школске године, завршна провера знања за текућу школску годину мораће да се обави у другачијим околностима.

Наставници сада могу самостално да спреме тестове и да их пошаљу ученицима. Обично им најаве време када ће тест стићи и колико ће времена имати да тест ураде и врате назад наставнику.

Дигитални уџбеници могу да олакшају наставнику рад уколико већ садрже такве тестове. У дигиталним уџбеницима Maximal 1 и Maximal 2 на крају сваког модула налази се тест да ученици самостално провере своје знање након завршетка једног модула – Das kann ich schon.

Оваквим тестом ученик обнавља најважније елементе који су обрађени у датом модулу. Након сваког задатка постоји могућност самосталне провере знања и ученик тако добија повратну информацију.

На крају уџбеника Maximal 1 налази се такав тест са 6 задатака, а у уџбенику Maximal 2 налази се 7 задатака.

У уџбенику Maximal 1 налазе се задаци који резимирају знања из другог полугођа петог разреда:

 1. називе превозних средстава;
 2. питање за пут и давање информација о томе;
 3. писање позивнице;
 4. датуме;
 5. називе годишњих доба;
 6. називе одевних предмета.

 

У уџбенику Maximal 2 ученици могу да провере да ли су научили:

 1. називе школских просторија;
 2. називе дана у недељи;
 3. називе школских предмета;
 4. да кажу шта неко има;
 5. да се учтиво обраћају;
 6. да питају за цену нечега;
 7. да наруче храну и пиће;
 8. да изразе шта желе;
 9. да изразе допадање или недопадање.

Задаци су разноврсни и представљени су следећим типовима:

 1. превлачење; уписивање;
 2. прераспоређивање датих елемената;
 3. повезивање;
 4. избор тачног одговора од више понуђених.

Оваква врста вежбања помаже ученицима да потпуно самостално процене своје знање и на тај начин стекну увид у то шта је то потребно да се додатно провери, утврди или научи.