Наручите на еКњижари

Вести

30.04.2020.

Нелокализованост радње књижевног дела подстицај за међупредметну корелацију

Нелокализованост радње књижевног дела подстицај за међупредметну корелацију

Један од водећих захтева модерне наставе јесте да се знања из различитих области повезују, а да се све учење интегрише у један процес. Предлажемо како да на часовима српског језика и књижевности осмислите занимљиве активности кроз које ће ученици успешно остварити и оне исходе који су прописани програмом других наставних предмета, на пример, географије.

Уколико се на часовима књижевности обрађују бајке, карактеристика ове књижевне врсте – нелокализованост места радње – оставља простор да ученици кроз свој лични доживљај дела сами имагинирају место радње. Или да радњу прочитане бајке сместе у географски познат простор, према сопственом избору, знању и утиску.

Задатак би могао бити да ученици на основу неке карактеристике описаног места радње у делу (као што је, на пример, постојање језера, горе, шуме, равнице) користећи карту или информације из различитих извора (уџбеник, енциклопедије, интернет, професор), пронађу место на карти света, Европе, или Србије, у којем би могла да буде смештена радња одабране бајке.

Даљи ученички задатак био би да на концизан и занимљив начин представе одабрано место и образложе разлоге зашто су баш то место одабрали.

Идеја је да се крене од неке основне географске карактеристике која постоји у тексту, али да се ученичко крајње опредељење за неку конкретну локацију утемељује на његовом личном доживљају стеченом читањем дела, а затим и на додатним параметрима који се проналазе у самом делу (да ли је зима или лето, да ли постоји царска палата, које се животињске или биљне врсте срећу у тексту…). Овакав приступ био би усредсређен и на исходе прописане програмом за предмет географија, а који предвиђају да ће ученик бити у стању да:

  • уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, заливе и мореузе;
  • помоћу карте повеже климатске услове са распрострањеношћу живог света на Земљи;
  • помоћу карте наведе поједине природне зоне и карактеристичан живи свет у њима.

Начин презентовања резултата ученичког рада

Коначна форма коју ће продукт ученичког истраживања и учења имати треба да буде усклађена на првом месту са техничким могућностима ученика и саме наставе, као и са критеријумима које продукт треба да задовољи и на основу којих ће његов квалитет бити евалуиран.

Форма продукта истраживања може бити врло једноставна, на пример: текст са сликама места, али може бити урађен и помоћу неке од апликација коју ваши ученици умеју да користе. На пример, Теллагами апликација омогућује да направите видео у чију позадину можете ставити жељену слику места, док анимираном карактеру можете позајмити свој глас тако што ћете текст који желите да прати видео ишчитати. Примена апликација свакако може овај рад учинити занимљивијим, но њихова употреба никако не треба бити нужна (на првом месту због неопходног прилагођавања свих захтева техничким могућностима сваког ученика). Уосталом, увек остаје простор да сами ученици дају своје предлоге о начину и форми израде свог задатка.

У завршној фази ове активности, сви ученици би требало да виде све продукте, па можда чак и да према унапред одређеним параметрима и сами учествују у евалуацији.

НОВО!

Још много готових материјала и идеја за повезивање између различитих школских предмета, али и унутар истог предмета, можете пронаћи на е-учионици у нашим дигиталним издањима. Ексклузивно прилажемо и понешто из наших нових издања која су у припреми, а што вам у овим данима можда може бити од користи. На пример, како да епски атрибут јунака пробуди занимање ученика за орнитологију:

Или можда како да прича о Светом Сави одведе у ботаничка истраживања:

А за домен унутарпредметног повезивање ево идеје како да јелен из једне бајке буде ученицима повод да истражују и басне:

СРЕЋАН РАД, ДРАГИ НАСТАВНИЦИ!