Наручите на еКњижари

Вести

18.05.2020.

Еурека на часу српског језика: реконструкција старог папируса

Еурека на часу српског језика: реконструкција старог папируса

У жељи да ученицима омогућимо да обуку право истраживачко рухо, те да школским програмом предвиђене исходе остварују кроз игру која их мотивише и у којој уче забављајући се, дошли смо на идеју да вам предложимо следећу активност.

Замислићемо хипотетичку ситуацију у којој један стари и нама данас добро познат текст – мит о оснивању Рима – није пронађен у целости, већ у фрагментима. Ученици ће добити задатак да саставе делове овог текста у целину , користећи сва постојећа општа знања о језику, реченичним деловима и правописним нормама. Истовремено, задатак ће код ученика активирати мисаоне процесе који ће резултирати новим знањима. Кроз ову активност:

» стичу се општа знања о језичком систему;

» унапређује се језичка култура.

Поменути текст са добро познатом митском тематиком, произашао из пера Тита Ливија, ученици добијају у фрагментарном облику, са празнинама, у стању у којем су неретко налажени текстови на папирусима искиданим зубом времена:

Први задатак је да ученици сами покушају да допуне текст према сопственим идејама и тако начине смислену целину. Уколико им затреба помоћ, могу потражити додатне информације у дигиталном уџбенику историје за пети разред. Наш предлог је да погледају кратак филм у лекцији о оснивању Рима који се налази у дигиталном уџбенику Издавачке куће Нови Логос:

Овај први део активности са једне стране активира постојећа ученичка знања усвојена на часовима историје, док са друге стране подстиче ученике да трагају и проналазе постојеће језичке изразе који би се могли искористити у искиданим реченицама (на пример, ставити под стражу, означити некога као нешто, спасити некога од нечега).

Други корак у реализацији активности је усмерен на откривање конкретнијег решења. Ученицима треба понудити избрисане делове реченица из датог текста, а њихов задатак је да текст употпуне на начин како је то и сам Тит Ливије пре више од два миленијума учинио.

Делови текста којима треба допунити папирус:

Уколико се у циљу индивидуализације наставе укаже потреба да се сложеност задатка поједностави, предлажемо да задатак олакшате тиме што ћете шематски означити тачан број делова текста који у оквиру једне реченице недостају (свака реченица се налази у засебном реду).

Решење:

Применом ове активности, на примеру датог текста, ученици ће кроз праксу моћи да сазнају нешто више о:

» функцији падежа (прави објекат, субјекат итд.);

» употреби падежа уз предлоге (под стражу, од суровости итд.);

» категоријама (лице, број, род) при слагању реченичних чланова;

» употреби глагола непотпуног значења;» употреби глаголских прилога;

» употреби запете;

» неким врстама зависних реченица.

У зависности од узраста ученика са којима планирате да реализујете предложену активност, можете мењати садржај и облик текста, и прилагођавати га градиву које тренутно обрађујете, као и исходима које имате у виду приликом планирања наставног садржаја.

Можда по завршетку активности добијете од својих ученика неку нову верзију мита о Ромулу и Рему, која ће надмашити Тита Ливија, и која би нас могла нагнати на размишљање о томе како би у том случају изгледао ток римске историје.