Наручите на еКњижари

Вести

22.01.2018.

Растерећено градиво српског језика и књижевности

Растерећено градиво српског језика и књижевности

НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ

Нови програм наставе и учења српског језика и књижевности за пети разред основне школе заснован је на исходима, односно на сагледавању процеса учења и ученичких постигнућа. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина и вредносних ставова које ученик гради, проширује и продубљује кроз три програмске области овог предмета.

− Градиво је растерећено, број текстова за обраду је смањен што оставља већи број часова за вежбање и утврђивање него до сада. У школе је враћена домаћа лектира, одабрана у складу с узрастом и интересовањима ученика. Повећана је изборност текстова. Наставнику је остављена могућност да изабере дела којима ће достизати исходе. Изборна дела се такође могу користити при обради и утврђивању садржаја из језика и језичке културе. Задржан је, као обавезан, основни корпус националне књижевности − прецизира Зона Мркаљ, редовни професор методике наставе књижевности и српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Међу најзначајнијим новинама она истиче и да избор књижевних дела омогућава чешће заснивање компаративног приступа проучавању књижевности, уз одабир различитих нивоа обраде: интерпретације, приказа или осврта. Омогућена је боља хоризонтална и вертикална корелација са другим предметима (историја, географија, музичка култура…), што ће допринети развијању читалачких компетенција ученика и функционализацији наставе.

Редакција