Наручите на еКњижари

Вести

12.12.2018.

Зашто учити немачки у школама

Зашто учити немачки у школама

Статистички подаци Републичког завода за статистику (САОПШТЕЊЕ ДД11, број 161 – год. ЛXВИИИ, Београд, 2018) говоре да је у Републици Србији на крају школске 2016/2017. године немачки језик учило 2409 ученика нижих разреда основних школа (1-4. разреда) као први страни језик, а 2148 као други. Што се виших разреда тиче (5-8. разреда), као први страни језик учило га је 3113 ученика, а као други 124.308 ученика. Он је један од најпопуларнијих страних језика за учење, а као званични језик користи се у Немачкој, Лихтенштајну и Аустрији. Такође је и један од званичних језика у Швајцарској и Луксембургу. Као локални званични језик користи се у Белгији, Италији и пограничним деловима Данске. Поред тога, велики број људи из различитих земаља користи га као други језик. Немачка је пета по реду земља по својој економској снази, а прва у Европи, уколико се као параметар за рангирање узима у обзир бруто домаћи производ (The World Factbook, Central Intelligence Agency). Све наведене тврдње показују да је познавање немачког језика велика друштвена и каријерна предност.

Треба напоменути да много туриста из земаља немачког говорног подручја посети Србију на годишњем нивоу, тако да је запосленима у туризму познавање немачког језика веома корисно. На пример, према подацима Републичког завода за статистику, током 2017. године забележено је 78.211 долазака туриста из Немачке, 32.889 из Аустрије и 25.656 из Швајцарске и Лихтенштајна (Статистички годишњак Републике Србије, Београд, 2018). Ови подаци јасно показују колико немачки језик може данашњим ученицима помоћи у послу којим ће се бавити у будућности уколико се определе за област туризма и угоститељства.

Бројни су програми размене студената и научника са Немачком, а она нуди и велики број стипендија, које пружају подршку студирању у иностранству. Неки од тих програма организују Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD)Kopernikus (Copernicus, Hamburg)Centar za istraživanje evropskih integracija (ZEI, Bon)Fondacija Konrad Adenauer (KAS), као и многе друге организације. Познавање немачког језика услов је који програми стручног усавршавања и студирања у Немачкој постављају кандидатима при конкурисању, али испуњење овог услова отвара широко поље могућности пред научнике и студенте постдипломских студија.

С друге стране, може се говорити о огромном историјском, теоријском и естетском значају немачке литературе за светску књижевност. Сваки језик носи своје асоцијације и поседује неке речи које је немогуће превести дословно на друге језике са задржавањем идентичног значења, тако да се сматра да читање књига на језику на коме су оригинално написане никад не може да се изједначи са читањем књижевних превода. Вешт преводилац може нам приближити читалачки доживљај књижевног дела, међутим, уз познавање немачког језика, читалац може у још већој мери уживати у великим делима као што су Фауст, Степски вук, Процес, Чаробни брег, поезија Рајнера Марије Рилкеа, Шилера, Новалиса, Хелдерлина, Хајнеа.

 

Редакција