Наручите на еКњижари

Вести

11.02.2018.

Виолина као пример пужастог зупчаника на часу технике

Виолина као пример пужастог зупчаника на часу технике

У наставној теми машине и механизми ђаци тешко разумеју шта су спојнице, диференцијал, погонски мост, осовина, ланчаници, примена опруге… осим ако им се то објасни примерима из свакодневног живота.

Свака наставна област техничког и информатичког образовања, односно технике и технологије, има циљ да код ученика развија пре свега самопоуздање, вољу за стварањем и машту. Ипак, одређене области ученици теже савладавају.

У петом разреду, на пример, у наставној области – саобраћај потребно је да ученици на саобраћајном полигону науче и примене правила понашања у саобраћају. Веома мали број школа има ту могућност. Уколико се примењује фронтална метода, ђаци неће на најбољи начин схватити у каквим се опасностима могу наћи у саобраћају.

Предност уџбеника из технике и технологије за пети разред огледа се у томе што ученици поред штампаног издања имају и дигитални уџбеник, који садржи симулације где се виде конкретне ситуације у којима најчешће долази до саобраћајних незгода. Кроз симулације ученици виде и схвате опасности у којима се могу наћи ако се не придржавају саобраћајних прописа, па знање које усвоје постаје трајно. Највећи проблем данашњих генерација је у томе што брза и лако стечена знања за кратко време постају заборављена уколико се функционално не примењују.

Један од добрих примера за то у пракси је техничко цртање. Мањи део ђачке популације у петом разреду основне школе има проблем са техничким цртањем, применом прибора и непрецизношћу, али кроз вежбе од лакших ка тежим све то могу успешно да савладају. Такође, да успешно савладају техничко цртање помаже значајно поступак „Корак по корак” и објашњења о правилном коришћењу оловке, постављању лењира и троуглова или два троугла приликом цртања, која се налазе и у уџбенику за пети разред из технике и технологије.

Наставни план и програм за седми разред је веома опширан и оптерећен низом података, које ученици веома тешко разумеју, а посебно у наставној теми – машине и механизми. Ученици тешко разумеју шта су спојнице, диференцијал, погонски мост… Потребно је план и програм поједноставити и објаснити ученицима кроз примере из свакодневног живота. Рецимо, на примеру бицикла (осовина, вратила, ланчаници са ланцима), хемијске оловке (примена опруге), виолине или гитаре (пример пужастог зупчаника) и слично.

Техника и технологија, као и техничко и информатичко образовање, једини је предмет у основном образовању где ученици оно што науче теоретски примењују кроз практичне примере. Ученици кроз практичан рад вежбају прецизност, развијају креативност, раде у паровима и групама, постају кооперативни, сарадљиви, развију моторику, стичу и негују осећај за етику и развијају многе друге позитивне особине. Овај предмет је био и остао претходница дуалном образовању и незамењив је за успешан развој привреде и друштва.

Алекса Вучићевић

Професор техничког и информатичког образовања, технике и технологије, информатике и рачунарства у ОШ „Јован Стерија Поповић” у Београду. Спољни је сарадник Центра за професионални развој запослених у образовању Завода за унапређивање образовања и васпитања. Аутор је уџбеника за техничко и информатичко образовање од петог до осмог разреда основне школе издавачке куће „Klett”.