Наручите на еКњижари

Вести

11.05.2020.

Утврђивање знања кроз интерактивне задатке

Утврђивање знања кроз интерактивне задатке

Биологија

Као и претходних недеља, трудимо се да вам помогнемо да своју наставну праксу прилагодите садашњим околностима и укажемо вам на разноврсне материјале у нашим дигиталним уџбеницима које можете користити.

У оквиру лекција се налази велики број интерактивних задатака, помоћу којих ученици могу лакше да савладају градиво, а наставници лакше да прате напредак ученика.

С обзиром на то да је ова недеља предвиђена за утврђивање знања из пете области ,,Живот у екосистему”, овде бисмо вам скренули пажњу и на изузетне мултимедијалне и интерактивне садржаје у овој теми, помоћу којих ће ученици боље разумети и лакше усвојити предвиђено градиво.

Следи листа питања у уџбенику према лекцији и страни на којој се налазе како бисте се лакше снашли, тј. како не бисте морали да трагате за сваким питањем.

Лекција 5. 1. Жива бића из мог окружења

Стране 3, 5, 6, 7, 8

5. 2. Утицај људи на жива бића и животну средину

Стране: 5, 6, 7, 8

5. 3. Заштита живих бића и животне средине

Стране: 5, 6, 7

5. 4. Пројекат очувања природе у мом крају

Стране: 1, 2

5. 5. Дивље животиње као кућни љубимци – да или не

Стране: 4, 5, 6

5. 6. Значај биљних и животињских врста за човека

Стране: 9, 10, 11

Ради лакшег сналажења, и наставника и ученика, следи и листа страна са видео-материјалима које би ученици такође требало да погледају поново да би што боље утврдили пређено градиво.

Лекција 5. 1. Жива бића из мог окружења

Страна: 4

5. 2. Утицај људи на жива бића и животну средину

Страна: 2

5. 6. Значај биљних и животињских врста за човека

Стране: 3, 7