Наручите на еКњижари

Вести

26.10.2020.

Утврђивање градива кроз игру и пројекат

Утврђивање градива кроз игру и пројекат

Klett, дигитални уџбеник Биологија 6 И ове недеље настављамо да помажемо наставницима да што лакше и једноставније организују час на даљину. Како је ванредно стање завршено, а време напољу је све лепше, веома је тешко заинтересовати ученике да обављају своје редовне школске обавезе. Зато смо се потрудили да ове недеље припремљени садржај буде што интересантнији и да ученици кроз игру и занимљиве пројекте лакше савладају градиво. Уколико пратите редован школски календар, ове недеље следи обрада последње лекције четврте области – Класификација живих бића и распоред на „дрвету живота”. Ово је веома комплексна тема, па је потребно да ученици понове градиво претходне лекције тако што ће у нашем дигиталном уџбенику Биологија 6 урадити задатке из лекције 4.1. Постанак живота на Земљи и 4.2. Дрво живота. Задаци се налазе на следећим странама: 4.1. 4, 6, 8, 10 4.2. 4, 5 Потребно је да наставник утврђеним видовима комуникације објасни ученицима како је осмишљена вежба – ученици ће на хамеру (или листу из блока) исцртати дрво са гранама и обојити га. Гране ће представљати домене, сва царства и одређену групу организама (уколико су бактерије – слика бактерије; протисти – слика амебе; гљиве – печурке, квасци, плесни; биљке – маховине, папрати, семенице; животиње – представници бескичмењака и кичмењака). Предлоге фотографија представника различитих царстава можете погледати овде, а ученике треба подстаћи да само нађу занимљиве фотографије или их нацртају. Потребно је да ученици распореде фотографије на за то предвиђену грану и, када заврше, пошаљу наставнику фотографију свог рада. Уколико на некој од друштвених мрежа постоји група у којој се налазе сви ученици и наставници, најбоље би било да ученици ту пошаљу фотографије, да би међусобно прегледали радове и уочили евентуалне грешке. Почетком следеће школске године кабинет биологије може да се украси најкреативнијим радовима. ДОМАЋИ ЗАДАТАК За домаћи задатак ученици могу урадити питања и задатке који прате област „Порекло и разноврсност живота”, у штампаном уџбенику, у делу „Систематизација”. Такође, могу урадити и задатке из дигиталног уџбеника, лекција 4.3. Класификација живих бића и распоред на „дрвету живота”.Стране: 9, 10 и 11