Наручите на еКњижари

Вести

21.05.2020.

Разломци – систематизација градива

Разломци – систематизација градива

Математика

Приручници за наставнике математике Издавачке куће „Klett” замишљени су као ризница идеја, задатака, тестова, предлога за писмене задатке. У њима наставник проналази подршку за планирање и извођење наставе, настављајући да прави своју базу наставних материјала који се покажу корисним у пракси.

Према примеру оперативног плана који се даје у овом приручнику, на крају школске године ученици петог разреда систематизују своје знање у вези са разломцима, а затим, помоћу пажљиво осмишљених задатака, систематизују целокупно градиво петог разреда. Предлог је да се систематизација градива о разломцима уради тако што ће ученици, уз помоћ наставника, направити својеврсну мапу ума.

Како је циљ систематизација, утврђивање и повезивање у једну целину наставних садржаја из наставне теме Разломци, ученици ће кроз мапу ума најпре показати у којој мери су до сада усвојили наставне садржаје, на који начин их повезују, а затим ће, уз помоћ наставника, направити постер. У датим околностима, наставник упућује ученике да мапу ума могу направити користећи неки од програма о којима је било речи на часовима информатике. Тако мапу могу нацртати у програму Paint или могу направити презентацију у програму Power Point. Упутства за коришћење ових програма дата су у виду видео-записа у дигиталном уџбенику Информатика 5 Издавачке куће „Klett”.

Наставник истиче како је важно направити цртеж или презентацију где ће на одговарајући начин бити повезани појмови и садржаји које су ученици усвојили у склопу ове обимне наставне теме. Ученици наводе шта све треба да се нађе на мапи, а наставник по потреби допуњује списак. Појмови које желимо да представимо су: разломци, проширивање и скраћивање разломака, упоређивање разломака, децимални бројеви, сабирање и одузимање разломака, реципрочна вредност разломка, множење и дељење разломака, једначине, неједначине, својства сабирања разломака, својства множења разломака, размера, проценат, аритметичка средина.

Наставник истиче и техничке детаље које ученици треба да поштују: појам разломак треба да стоји у средини; најбоље је да ученици почну од централног појма и да се крећу ка периферним појмовима; свака грана мапе треба да буде другачије обојена; свакој грани се додељује симбол и кључна реч. Када говоримо о бојама, централни појам треба да буде најнаглашенији, појмови и гране ближе центру обојене јачим бојама, а како се крећемо ка периферији постера, боје треба да буду светлије и мање наглашене. Да би ученицима било јасније шта се од њих очекује, наставник показује пример адекватне мапе ума.

Ученици се упућују да своје радове поделе са наставником и са остатком одељења. Они ученици који су свој рад направили на папиру, а не у неком рачунарском програму, тај рад могу да фотографишу. Наставник ће пажљиво преконтролисати сваки рад, посебно водећи рачуна о правилној терминологији.

Обрађујући наставну јединицу Сабирање разломака, ученици су вероватно већ имали прилику да погледају кратки документарни филм о разломцима у старом Египту. Ово је пак добра прилика да се ученици поново упуте да погледају овај филм, који се налази у дигиталном уџбенику Математика 5 (лекција 4.8. Сабирање разломака (стр. 141–145), слајд 3).

Градиво се систематизује и решавањем интерактивних задатака датих у дигиталној збирци са додатним задацима за вежбање.

На крају дајемо предлог квиза којим се проверавају постигнућа ученика на крају школске године. У редовним околностима ученике бисмо поделили у четворочлане групе, нехомогене по саставу, тако да сваку групу чине ученици различитих постигнућа. Квиз се састоји из 6 рунди. У свакој рунди ученици добијају известан број задатака: у прве две рунде по 2 задатка, у трећој и четвртој рунди по 3 задатка, а у последње две рунде по 4 задатка. Наставник одређује колико минута ученици имају на располагању у свакој рунди и даје бодовне скале. Чланови групе деле задужења, а услов је да сваки ученик изложи бар једно решење и реши бар један задатак. Уз увођење правила квиза, у учионици се ствара такмичарска атмосфера, а победничка група може добити и награду.

У околностима онлајн наставе, наставник питања из овог квиза може преточити у тест који ће послати свим ученицима или може осмислити правила за онлајн квиз.