Наручите на еКњижари

Вести

28.04.2020.

Путовања и распуст у настави немачког језика и примена дигиталних садржаја

Путовања и распуст у настави немачког језика и примена дигиталних садржаја

Почетак маја и пролећни празници могу се у настави немачког језика искористити за обраду теме која се односи на путовања и планирање распуста. Иако тренутна ситуација отежава планирање месеци који долазе, кроз овакву тему може се развијати позитиван став код ученика о наредном периоду.

У садашњем режиму одвијања наставе, када наставници и ученици раде из својих домова, дигиталне технологије представљају велику помоћ. За обраду теме о путовањима и распусту ученици се могу упутити на дигитални уџбеник у шестом разреду Maximal 2, који се налази на е-учионици. Наставна тема која се тиме бави назива се 4.3. Endlich Ferien.

Обрада теме може да се започне од 15. вежбе. Читање текстова у облачићима може да послужи ученицима као увод у тему. Испод тога следи вежба 15а, у којој ученици могу да повежу слике и наслове из падајуће листе.

У наредној вежби (15б) потребно је да ученици повежу појмове из две различите колоне. С обзиром на то да се у вежби појављују топоними из држава немачког говорног подручја, ученици се могу подстаћи да употребе интернет за тражење информација.

У вежби 17 од ученика се тражи да саставе реченице према датом примеру. Добијене реченице могу се написати у свесци.

Након тога ученици могу да ураде вежбу 18, у којој не постоје тачни и погрешни одговори. Циљ је да ученици обележе оне одговоре који су у складу са њиховим афинитетима, а за све оне речи које не знају могу се упутити на додатне изворе.

С обзиром на то да је фокус у претходним вежбама био на језичкој вештини читања, за крај активности у дигиталном уџбенику ученици могу да погледају видео-снимак који се налази после вежбе 18б.

Ученици у једној немачкој основној школи причају о својим плановима за распуст, тако да се могу чути усмене формулације о овој теми.

Уколико наставник жели да ученицима зада домаћи задатак о теми путовања и распуста, ученицима може да предложи да опишу идеално путовање у Немачку, Аустрију или Швајцарску. Нека сваки ученик одреди тачну дестинацију путовања и шта би тамо желео да види и ради. У томе му може помоћи следећа слика:

Ученици могу да пишу о знаменитостима, музејима, спортским догађајима, фестивалима или фабрикама које би посетили, а наставник свакако може да им да и додатне смернице за рад.

С обзиром на то да овакав домаћи задатак може да буде креативан и да захтева истраживање на интернету, наставник може да предложи ученицима да га раде у групама.