Наручите на еКњижари

Вести

22.01.2018.

Пројектна настава обавезна за прваке

Пројектна настава обавезна за прваке

Пројектни приступ подстиче ђаке да истражују, уче са разумевањем, користе модерне технологије, повезују познато и непознато, развијају организационе, социјалне и вештине комуникације, као и логичко и стваралачко мишљење.

Од наредне школске године пројектна настава биће обавезна за све прваке, предвиђено је новим планом и програмом. Увођење пројектне наставе није, као што се углавном мисли, новина у образовној пракси условљена развојем нових технологија. Одавно се среће у педагошкој литератури, где је стручњаци још називају и образовањем искуством. Окосница пројектне наставе је увођење истраживачких метода и повећање активности ученика. Пројектни приступ, како се најчешће описује, од ученика изискује самосталну активност као и писани траг о томе. Његова вредност огледа се у томе што ђаци учествујући у пројекту, повезују познато и непознато, овладавају когнитивним и социјалним вештинама, спонтано уче помоћу примера, примењивањем знања, логичког и стваралачког мишљења. ž

Упућени зналци појашњавају да је пројектна настава драгоцени облик рада јер подстиче ученике да преузму активну улогу у процесу учења са разумевањем, продубљују знање, развијају организационе и вештине комуникације. Пројектни приступ јача мотивацију ученика, унапређује њихову способност савлађивања градива, самосталног учења, решавања проблема, доношења одлука, аргументовања… Такође, подстиче сарадњу, рад у групи, развијање критичког односа према властитом и туђем раду.

Резултати различитих истраживања показују да пројектни приступ утиче на развијање кључних и општих међупредметних компетенција ученика. Једна од најважнијих улога оваквог рада је та што омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани, али и у вези са свакодневним животом ученика. Овај облик наставе охрабрује ђаке и учитеље да правилно и безбедно користе информационо-комуникационе технологије, што процес стицања знања чини ефикаснијим.

За реализацију пројектне наставе планом је предвиђен по један час недељно, обавезан за све ученике (укупно 36 часова годишње). Ипак, остављена је могућност да учитељ одлучи каква динамика рада одговара његовим ђацима, теми и структури пројекта, тако да може реализовати и двочас сваке друге недеље, на пример.

Пројектна настава често се сматра обликом рада примереним ученицима старијих разреда, али заправо може бити заступљена још у предшколском васпитању и образовању. Тако ће се и у разредној настави планирати и остваривати према узрасту, предзнању и интересовању деце. У првом разреду основне школе пројектни приступ захтеваће веће ангажовање учитеља. Он ће изабрати тему пројекта у оквиру кога ће ђаци повезивати и надградити знање из више предмета уз обавезну употребу савремених технологија. Учитељ мора добро познавати и ускладити специфичности одељења и принципе пројектне наставе, тако да остане довољно простора за активности ученика, а да у функционалној хармонији буде рад на часу и самостално ангажовање ученика ван школе.