Наручите на еКњижари

Вести

26.02.2019.

Пример реализације инклузивне наставе у разредној настави

Пример реализације инклузивне наставе у разредној настави

Препорука је да активности које осмишљавамо на часу у оквиру инклузивне наставе буду што више налик онима које реализују остали ученици.

Како то остварити?

 

У одељењу четвртог разреда двоје деце напредује по ИОП-у, са различитим нивоима постигнућа.

Ученица 1

Јаке стране: упорна, марљива, заинтересована, мотивисана, пажљива на часу, посвећена задацима

Област деловања: читање и писање

Циљ: савладавање писања писаних слова ћирилице

Ученик 2

Јаке стране: лепо црта, боји, ужива у ликовном изражавању, радо сарађује са другима, уредан, вредан

Област деловања: читање и писање

Циљ: читање и писање двосложних и тросложних речи штампаним словима ћирилице

 1. АКТИВНОСТ

Разговор на тему пријатељства у паровима:

Шта је то пријатељство? Зашто је важно имати пријатеље? Како се негује пријатељство? Ко је твој пријатељ? Како си га изабрао? Ученици који напредују по ИОП-у су у пару са другом кога су одабрали, воде спонтани разговор, ученици им помажу потпитањима да би одговори били потпунији.

 

2. АКТИВНОСТ

Читање текста

Деца читају текст наглас, а ученици који напредују по ИОП-у слушају и ређају припремљене сличице према редоследу дешавања.

 

3. АКТИВНОСТ

Разговор о тексту, фронтално

– Где се догађа радња?

– Ко је главни лик?

– Кога је срео Мали Принц?

– Шта је тражио?

– Ко је постао пријатељ Малом Принцу?

– Шта би питао Малог Принца?

У овом делу разговора равноправно учествују и ученици који напредују по ИОП-у.

Зашто се пријатељство не може купити? Како разумеш реч припитомити?

Наведи пример у коме ћеш показати да је стрпљење важна особина како би се изградило пријатељство.

Зашто је лисица рекла да је Мали Принц одговоран за оно што је припитомио?

На коју одговорност се то односи? Да ли си ти некада некога припитомио? Испричај тај доживљај.

На ова питања одговарају даровити ученици са вишим постигнућима.

 

4. АКТИВНОСТ

Самостални стваралачки рад

За ученике који напредују по уобичајеном плану:

Писмено препричавање текста, уз самостално настављање приче: Шта је било после?

Ученица 1

Одговара у свесци писаним словима целовитим реченицама на припремљена питања на која је већ чула одговоре. Као помоћ користи словарицу на којој су написана писана и штампана слова (она која зна).

– Где се догађа радња?

– Ко је главни лик?

– Кога је срео Мали Принц?

– Шта је тражио?

– Ко је постао пријатељ Малом Принцу?

Ученик 2

Добија унапред припремљен листић са речима исписаним штампаним словима (оне које се помињу у тексту).

лисица                                 ружа

пријатељ                            ловац

Мали Принц                     кокошка

Као помоћ користи сликовну словарицу.

Задатак је да до краја реда испише сваку реч и да нацрта ове појмове на папиру (најбоље се сликовно изражава).

5. АКТИВНОСТ

Читање и анализа радова

Ученици читају оно што су написали и вршимо заједничку анализу.

Ученица 1 чита само одговоре које је написала (без постављених питања), па је и њен рад врло сличан осталима, јер представља концизно препричан текст.

– Да чујемо које су биле кључне речи у тексту…

Ученик 2 покаже своје цртеже и именује шта је нацртао (веома задовољан, јер изузетно црта).

Гордана Јосимов, професор разредне наставе

ОШ „Руђер Бошковић” Београд

Добитница награде Најбољи едукатори Србије