Наручите на еКњижари

Вести

20.07.2022.

Препознајте даровите ученике на време

Препознајте даровите ученике на време

Појам даровитости у почетку је подразумевао само високу општу интелигенцију, измерену као количник интелигенције (IQ) од 130 или већи. Нешто новији погледи на даровитост не искључују важност опште интелектуалне способности, али уводе и специфичне способности (музичке, математичке, психомоторне), као и неке некогнитивне чиниоце (мотивација, особине личности).

Дефиниције даровитости су бројне и усмерене су на различите аспекте тог појма. Једне су усмерене на особине даровитих, друге на когнитивне моделе даровитости, треће на постигнуће, а четврте на психосоцијалне чиниоце даровитости.

Даровита су деца она деца код којих се због њихових нарочитих способности могу очекивати висока постигнућа, а идентификована су од стране стручњака. Како би реализовали своје потенцијале за сопствену добробит и добробит заједнице, даровита деца захтевају посебне образовне програме, различите од оних које школе нуде. Она показују потенцијал или већ остварују високо постигнуће у одређеним областима.

Индикатори даровитости су успешно решавање проблема и усвајање знања. Што су те вештине боље, то је особа надаренија. Особине даровите деце су следеће:

 • кад су заинтересовани, уче брзо и лако;
 • имају изузетне способности при учењу, задржавању и употреби знања;
 • при решавању проблема користе потребно знање и супериорне вештине резоновања;
 • њихов говор укључује напредан речник који прикладно користе у сложеним језичким структурама;
 • разумеју сложене и апстрактне идеје у млађем узрасту;
 • показују висок ниво трагања за информацијама;
 • имају посебан квалитет мисаоних процеса, стварају принципе и генерализације;
 • неки даровити су истовремено и креативни;
 • имају широк распон интересовања, врло су радознали;
 • показују јаку жељу за знањем и разумевањем ствари;
 • показују интересовања за ваншколска знања и имају посебне хобије;
 • имају способност усмеравања сопственог стицања знања;
 • показују независност у мишљењу, неконформисти су;
 • траже разлоге и објашњења за захтеве, ограничења, нежељене догађаје;
 • склони су перфекционизму, самокритични су, постављају сами себи високе захтеве и стандарде.