Наручите на еКњижари

Вести

27.04.2020.

Писана слова латинице: З, Ж

Писана слова латинице: З, Ж

Klett, Српски језик 2 Латиница

У последњих неколико недеља, док су школе у Србији затворене, учитељи и наставници свакодневно улажу велики труд да наставу „на даљину” учине што занимљивијом. Од њих се очекује да буду креативни и да одржавају пажњу ученика у овим ванредним околностима.

То свакако није једноставан задатак, јер не постоји јединствено решење за све. У школама имамо различите структуре одељења, различиту опремљеност компјутерима и интернетом. Оно што важи за једну школу не важи за другу и оно што важи за једно дете не важи за неко друго. Многи учитељи и наставници су имали прилике да у настави користе дигиталне уџбенике, међутим, постоје и они који нису имали таква искуства, па у овим околностима са ученицима комуницирају преко Гугл учионице, преко имејлова, Вајбера и порука. Због тога је сваки нови предлог за извођење наставе добродошао, па вам стога у овом чланку дајемо предлоге за обраду наставне јединице из српског језика, Писана слова З и Ж, са коришћењем дигиталног уџбеника и без њега.

Сва упутства и предлози направљени су на основу уџбеничког комплета за Српски језик за други разред основне школе Издавачке куће Klett, дигиталног уџбеника Српски језик 2 Латиница, који се налази на е-учионици, и припрема са додатним материјалима ИК Klett.

Дата су два предлога обраде ове наставне јединице – један је намењен онима који раде са дигиталним уџбеником, а други је намењен свим учитељима и учитељицама чији ученици нису у могућности да користе дигитални уџбеник.

С обзиром на то да се у дигиталном уџбенику налазе неки материјали којих нема у штампаном, потрудили смо се да таквог материјала не мањка ни онима који не користе дигитални уџбеник. У ове предлоге уврстили смо све додатне материјале које ученицима можете понудити при обради поменуте лекције, а прилагођени су коришћењу на рачунару или телефону. Уколико пак неко нема техничких могућности, предвиђено је довољно материјала за рад у самом уџбенику и у свесци.

Лекција Писана слова латинице: З, Ж; „Учини колико можеш”, енглеска прича

УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ КОРИСТЕ ДИГИТАЛНЕ УЏБЕНИКЕ

У садржају дигиталног уџбеника Српски језик 2 Латиница пронађите и отворите лекцију Рукописна латиница (стр. 43–70) и идите на страну 11. Исто то нека ураде и ученици.

Пре почетка учења нових слова, ученицима можете послати питалицу коју треба да препишу у своје свеске и да у њој уоче латиничка слова која ће учити.

Питалица за свеску

На страни 11 дигиталног уџбеника налазе се две видео-анимације са приказом писања латиничких писаних слова З и Ж. Ученици их могу погледати и уочити да се писана слова пишу веома слично као и штампана, која су већ савладали.

Затим упутити ученике да прочитају текст „Наши Земунци” на истој страни дигиталног уџбеника. Након читања текста, ученици могу да ураде три интерактивна задатка која се налазе поред тог текста. Информација о успешности урађених задатака која је дата на последњој страни овог поглавља служиће као повратна информација ученицима, али и учитељима/учитељицама који преко е-учионице прате њихов напредак. Након израде задатака, а ради што бољег увежбавања писања нових писаних слова, упутите ученике на страну 63 штампаног уџбеника, где треба да попуне редове слова према започетом моделу (задатке који се налазе испод редова за попуњавање сачувајте за домаћи задатак). Потом им можете задати да писаним словима у свескама напишу следеће реченице које ћете им послати:

Реченице за свеску

Након увежбавања писања слова и реченица, ученици треба да ураде Тестић 6 из уџбеника. У дигиталном уџбенику отворите поглавље Примени знање (стр. 71–84) и на трећој страни пронаћи ћете Тестић 6. Ученици могу решити једноставан интерактивни задатак поред теста или их упутите да задатак из теста реше у штампаном уџбенику, страна 74.

Други део овог виртуелног часа може бити посвећен самосталном раду ученика на тексту „Учини колико можеш”. Овај текст налази се у дигиталном уџбенику у поглављу Абецедаркова текстотека на страни 7. Ученици могу пустити аудио-снимак и послушати причу или је могу прочитати из штампаног уџбеника. Након послушане приче, ученици треба да направе стрип на основу текста који су читали. Текст у стрипу треба да буде написан штампаним словима латинице. Своје стрипове ученици могу фотографисати и послати вам имејлом или преко Вајбера да погледате.

За домаћи задатак ученике упутите на страну 63 штампаног уџбеника, где треба да ураде задатке обележене са А, Б и Ц.

 

УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НЕ КОРИСТЕ ДИГИТАЛНЕ УЏБЕНИКЕ

Ученике који немају могућност коришћења дигиталног уџбеника учитељи упућују на штампани уџбеник и додатне материјале који се могу послати имејлом.

Ученици треба да отворе лекцију о писаним словима З и Ж на страни 62.

Пре почетка учења нових слова, ученицима можете послати питалицу коју треба да препишу у своје свеске и да у њој уоче латиничка слова која ће учити.

Питалица за свеску

С обзиром на то да нисте у могућности да им покажете потезе при писању ових латиничких слова, можете им послати видео-анимације да погледају.

Писање слова З

Писање слова Ж

Уколико не постоји могућност да погледају видео-анимацију, свакако може послужити грађа из штампаног уџбеника. Упутити ученике да прочитају текст „Наши Земунци” са 62. стране у уџбенику и да ураде предвиђене задатке на истој страни. Ученицима задати да у свескама запишу редове великих и малих писаних слова З и Ж или да то учине у уџбенику на страни 63. Након тога, у својим свескама, писаним словима треба да напишу нове реченице које ћете им послати:

Реченице за свеску

Пошто заврше писање у свесци, ученицима задајте да ураде Тестић 6 из уџбеника на страни 74. Овај једноставни тест могу фотографисати и послати вам на увид када га реше, а могу и сами проценити колико су успешно урадили, с обзиром на то да је у самом тесту дата скала за оцењивање.

Након израде задатка из овог теста, ученицима можете предочити да следи самосталан рад на тексту „Учини колико можеш”, са стране 40 у уџбенику. Ученици последњих недеља доста времена проводе радећи задатке са родитељима или учитељима, па се као освежење може увести самосталан рад на тексту.

Ученицима рећи да прочитају текст у себи и да ураде задатке из уџбеника. Након тога, предложите ученицима да направе стрип на основу онога што су прочитали у тексту. Напомените им да текстове у оквиру стрипа пишу штампаним словима латинице.Своје стрипове ученици вам могу фотографисати и послати имејлом или Вајбером.

За домаћи задатак ученике упутите на страну 63 штампаног уџбеника, где треба да ураде задатке обележене са А, Б и Ц.