Наручите на еКњижари

Вести

26.05.2020.

Пећка патријаршија

Пећка патријаршија

Klett, Историја 6

Комплексна тема Срби под влашћу Османског царства и Пећка патријаршија обрађена је на интерактиван начин са доста задатака у оквиру дигиталног уџбеника из историје за шести разред Издавачке куће Klett. На самом почетку, страна 2 упознаје ученике са простором који је био под влашћу Османског царства, а у којем су живели Срби. Такође, наводи ученике да се помоћу задатка подсете ко су биле власти у средњовековној Србији.

Наредне стране, трећа и четврта, говоре о тешком положају већине српског становништва и генерално хришћана у Османском царству, као и наметима које су имали, уз задатке који треба да подсете на одређене појмове које су ученици имали прилике да чују на ранијим часовима.

Наставак је посвећен исламизацији, па тако страна 7 говори о исламизованим Србима који су заузимали високе положаје у Османском царству, првенствено о Мехмед-паши Соколовићу. На истој страни ученике очекују задаци и галерија слика.

Дигитални уџбеник даље говори о побунама против османске власти и хајдуцима.

Српска црква је након слома деспотовине успевала да одржи своју организацију до око 1540. године, када је Пећка патријаршија престала да постоји. Страна 12 говори о српској црквеној организацији, а на истој страни се налази и видео о историји Пећке патријаршије.

У наставку се налазе задаци који се односе управо на ову тему.