Наручите на еКњижари

Вести

12.05.2020.

Османско царство кроз дигиталне садржаје

Османско царство кроз дигиталне садржаје

Klett, Историја 6

Дигитални уџбеник из историје за шести разред Издавачке куће „Klett”  нуди занимљив и интерактиван приступ у усвајању знања о Османском царству од 16. до 18. века. Како су се ученици са Османским царством упознали раније, на другој страни се налази кратак подсетник у виду задатка. Циљ задатка јесте да се ученици подсете по коме или чему су Османлије добиле име и када су први пут дошле на Балкан.

Наредна страна посвећена је Османском царству на врхунцу своје моћи у време Сулејмана Величанственог. На њој се налази и карта Османског царства, на којој су приказана освајања у том периоду, са циљем да се у корелацији са знањем из географије визуализује простор које је контролисало Османско царство. Осим карте, ту се налази и задатак који тражи од ученика да закључе у ком правцу се држава ширила. На тај начин – визуелно и помоћу задатка – ученици ће темељније савладати овај део лекције.

На наредним странама се такође налазе подсетници у виду задатака, уз нове информације. Па се тако на страни 5 ученици подсећају који владар је освојио Цариград, наводе се на страни 4 да закључе одакле Османлијама слонови приликом опсаде Београда и који војсковођа из старог века је користио слонове у својим походима и сл.

Следеће стране посвећене су државној управи и територијалној организацији Османског царства. Ученици се упознају са називима за управне јединице, од најосновније – санџак – па до највеће –беглербеглук. На истој, осмој, страни могу да реше задатак који служи као провера да ли су схватили административну поделу. Задатак уједно представља и шематски приказ ове поделе и има за циљ да ученици и визуелно запамте ову поделу. Одмах затим се упознају са градовима који су били седишта санџака.

Када се говори о војсци, јаничари у Османском царству заузимају посебно место. На страни 11 се налази историјски извор, који ученици треба да анализирају и дођу до одређених закључака.

На сличан начин се обрађује и девширма, па ученици треба да анализирају слику.

Крај лекције је посвећен опадању Османског царства, које је представљено интерактивном графиком. До краја, садржај ове лекције попуњавају задаци за проверу знања.