User image
Наручите на еКњижари

Вести

02.11.2018.

Није наодмет наставу француског зачинити са мало хумора

Није наодмет наставу француског зачинити са мало хумора

Савладавање изговора и читања лакше уз риму и песмице, смешне асоцијације олакшавају учење неправилних глагола.

Већ на почетку учења француског као другог страног језика, у петом разреду основне школе, ученици имају потешкоће да савладају правила читања, највише због гласова којих у српском нема. Смишљајући разноврсне тактике да деци олакшају превазилажење ове препреке, наставници се не либе чак ни да карикирају изговор дочаравајући поједине гласове. Некада, како кажу, банализују званична правила која се тичу објашњавања, па на пример, српским обележјима означавају француске фонеме.

− Француско „ǝ” изговара се тако што отворимо уста „о”, а изговоримо „е”, док се „y” изговара тако што отворимо уста као ћемо рећи „у” али кажемо „и”. Рецимо „ʒ” и „ ʃ” на француском звуче као „ж” и „ш” на српском. У француском се као „о” читају „ау” и „еау”, рецимо (l’eau – вода, au revoir – довиђења). Кад у француској речи наиђемо на „оу” чита се као „у” (boue – блато), али француско „у” на српском се изговара између „у” и „и” (rue – улица) − илуструје Дејан Јанковић, професор француског језика у Петој београдског гимназији, ослањајући се не само на искуство у настави, већ и рецензији и евалуацији уџбеника за француски језик за основце и средњошколце.

Како би се олакшало савладавање читања француског, он саветује да се у настави користе риме и песмице које су ђацима пријемчиве. Наводи и да се на блогу „Français avec SM” (http://francaisavecsm.blogspot.rs/2017/02/zvezdana-uci-da-cita-francuski.html)  могу наћи четири песме које у потпуности представљају основна правила читања.

− Аутор песама је колегиница Марија Јакшић, под псеудонимом Marie Soleil, која је на Фејсбуку основала и страницу „Francollège” где се редовно можете информисати о фантастичним идејама за рад. Примера ради, прочитајте песму „Мачак Шамињон учи да чита” (наведену као детаљ из наставне праксе). Песме помоћу којих се француски лакше учи ученици могу чути и на Јутјуб каналу „Français avec SM” − указује Јанковић.

Међу садржајима које би ваљало погледати, он издваја и видео „Фантастични бројеви”, ученички рад који је освојио пажњу и измамио осмехе многих гледалаца и учинио забавним учење француског.

Као један од изазова наставе француског за ученике шестог разреда, професори издвајају потескоће када деци појашњавају разлику између перфекта и имперфекта, и уче их да осете када треба употребити упоредо ова два времена. Тада се служе временском осом, која умногоме олакшава разумевање, нарочито ако је код детета развијенија логичко-математичка интелигенција. Наглашавају и да је веома важна паралела која се ту прави са српским језиком.

− Француски не познаје глаголски вид, који нама олакшава изражавање прошлости само једним временом, али га нијансирамо тиме што мењамо употребу свршених и несвршених глагола, док Французи морају да користе сва прошла времена како би направили ту нијансу у трајању глаголске радње у прошлости − појашњава Дејан Јанковић.

Француски језик је, сматрају предавачи, ђацима тежак због разноликости коњугације коју баштини. Када се уче глаголска времена, која деца не воле да бубају напамет, често ученицима дају табеларну поделу времена, пре свега у индикативу, са четири проста и четири сложена глагоска облика. На тај начин ученици успевају да препознају да се помоћни глагол сложеног глаголског облика мења у времену као његов прости парњак.

Смешне анегдоте са часова урезују се у памћење, а наставници су сагласни да није наодмет зачинити наставу са мало хумора.

Рецимо, када ученици треба да запамте редослед повратних заменица код повратних глагола, од почетних слова састављају смешну реченицу. Зато је, на пример, Марија Јакшић, домишљата професорка француског, срочила реченицу „Мој Тата Стално Носи Вунену Сукњу”. Резултат те довитљивости је и подсетник на личне заменице и њихов редослед: „Ја Те Искрено Не Волим, Извини”, или глаголи у футуру и кондиционалу презента који прерастају у приче помоћу којих деца лакше памте (pouvoir – pourrai је „домар Пуриша”, vouloir – voudrai је „во удара у дрво”, aller – irai као „Ирак и Иран” и слично). Отуда су се јавиле игре асоцијација на француском, где су ученици направили занимљиву презентацију, као алтернативу досадним часовима учења напамет презента неправилних глагола. Пример за то је, издвајају професори француског, видео „Милицине и Тамарине асоцијације” који се може наћи на Youtube-u.

 

Редакција

 

ДЕТАЉ ИЗ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ

 

Мачак Шамињон учи да чита

 

Не познаје француски

наша слова Ц и Х,

хотел им је „hotel“

небо им је „ciel“.

 

PH то је Ф,

GN је сад  Њ,

наше CH њима је Ш

QU биће К.

 

Па на слици „photo“

један мачак „chat“,

сладак као „mignon“

уз музику „musique“

баш је „magnifique“.

 

ILL је  ИЈ,

али не код „ville“ и „mille“,

па је девојчица „fille“

а породица „famille“.

 

Корака хиљаду „mille“

пређе до града „ville“,

бежећи из села „village“,

пати за породицом „famille“.