Наручите на еКњижари

Медијска писменост и критичко мишљење – компетенције за 21. век, Виолета Кецман

На трећем вебинару, кроз медијску писменост и критичко мишљење, водиће вас професорка српског језика и књижевности Виолета Кецман.

Термин одржавања вебинара: 
четвртак, 14. децембар у 19 часова

Теме вебинара: 

  • > Зашто су критичко мишљење и медијска писменост кључне компетенције у 21. веку?

  • > Коме је потребно медијски писмено друштво?

  • > Медијска писменост као циљ наставе код нас и у свету.

  • > Когнитивна и некогнитивна димензија критичког мишљења.

  • > Наставне активности подстицајне за критичко мишљење и медијску писменост ученика у основној и средњој школи.

Виолета Кецман

Теоретичарка драмских уметности, медија и културе, професорка српског језика и књижевности. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, на групи Српски језик и књижевност, магистрирала и докторирала на Факултету драмских уметности у Београду, на студијском програму Теорија драмских уметности, медија и културе. Ауторка је већег броја уџбеника, приручника, научних и стручних радова из области методике наставе српског језика и књижевности, медијске педагогије, театрологије и комуникологије, као и монографија „Медијска писменост и критичко мишљење“ и „Говор у драмама Душана Ковачевића“. Добитница је награде УНЕСКА за употребу ИКТ алата и иновативну методику наставе (Париз, 2010) и Светосавске награде за допринос развоју образовања и васпитања у Репубици Србији (Београд, 2015).

Уколико сте корисник издања издавачких кућа Klett, Нови Логос или Фреска а нисте добили позивницу за овај вебинар, молимо вас да нас контактирате на vebinari@klett.rs