Наручите на еКњижари

Вести

06.07.2022.

Који стил учења највише одговара вашим ученицима?

Који стил учења највише одговара вашим ученицима?

Стилови учења представљају различите приступе ономе што је испред нас и начине усвајања нових знања. Сваки ученик има свој доминантан стил учења и сваки је добар на свој начин, ниједан није бољи од других.

Визуелни стил учења

Ученици се ослањају на чуло вида, а информације најчешће примају путем слике. Док уче, праве белешке, илустрације, уредни су и добро организовани.

Аудитивни стил учења

Ученици најлакше уче док слушају предавање, а најбоље памте док уче наглас. Имају осећај за ритам и такт, и способност да истовремено прате више разговора.

Кинестетички стил учења

Ученицима је важно да сами изведу неку радњу, како би је лакше разумели.  Веома често уче у покрету, желе да самостално стекну искуство и непосредно учествују у процесу учења.