Наручите на еКњижари

Вести

19.12.2022.

Како да подстакнете развој критичког мишљења код ученика?

Како да подстакнете развој критичког мишљења код ученика?

У пракси, критичко мишљење се састоји од две компоненте: од скупа когнитивних умећа која се користе при обради и продукцији информација и од навике да се та умећа користе у понашању. Да бисте подстакли критичко мишљење можете научити ученике да:

  • постављају важна питања и проблеме на јасан и прецизан начин;
  • прикупљају, процењују и анализирају информације које су релевантне за одговарање на питања или за решавање проблема;
  • долазе до добро заснованих закључака и решења која су изведена из расположивих информација и у складу су са њима;
  • разматрају алтернативна тумачења, закључке и решења, и оповргавају их на основу логике и доказа, или мењају своја тумачења, закључке и решења да би их прилагодили тим алтернативама;
  • препознају претпоставке које леже у основи њиховог властитог мишљења и у основи мишљења других; користе све апстрактније појмове, моделе и теорије како би повећали своје разумевање;
  • ефикасно комуницирају са другима да би нашли заједничко решење или поделили решења са широм публиком.