Наручите на еКњижари

Вести

06.05.2020.

Језичка вештина читања и дигитални уџбеници

Језичка вештина читања и дигитални уџбеници

Читање је једна од језичких вештина. У настави страних језика, читањем ученици треба да пронађу потребне информације у текстовима. Ове недеље показаћемо на који начин вам дигитални уџбеници могу бити од користи приликом развијања језичке вештине читања код ученика.

Иако се читање класификује као рецептивна активност, оно је заправо интерактиван процес у којем читалац реагује на сигнале у тексту сопственим очекивањима, представама и искуствима.

Приликом учења страног језика, вештина читања подразумева познавање језичког система (фонологију, морфологију, синтаксу, семантику…), прагматичких конвенција, као и структуре одређених врста текстова, али и поседовање ширих знања.

Према Шторху, постоје три фазе у обради текста:

1. фаза активирања (припрема за разумевање текста) – активирање постојећег знања, формулисање циљева разумевања, активирање стратегија за разумевање;

2. фаза/фазе разумевања – један или више покушаја да се текст разуме, који воде до дубљег разумевања текста;

3. фаза повезивања – комуникативне активности повезивања са оним што се већ зна.

У уџбеничком комплету Maximal, који је намењен оним ученицима који уче немачки језик као други страни језик од 5. разреда, посебна пажња посвећена је читању. Разноврсни текстови попут четова, коментара на интернету, имејлова и слично осликавају реалне комуникационе ситуације у којима се ученици данас често налазе.

У лекцији 4.3. Endlich Ferien дигиталног уџбеника Maximal 2 ученици могу урадити неколико вежбања која ће им помоћи у разумевању текстова.

Вежба 19 садржи имејл, који ученици могу да прочитају. Заједно с упутством да прочитају имејл, наставник може да пошаље ученицима и неколико питања, као смернице за боље разумевање:

• Wас ист дас?

• Wер сцхреибт?

• Wас ист дас Тхема?

Након што прочитају имејл, ученици могу да реше питања која затим следе. Одговори се могу једноставно проверити и одмах се добија повратна информација да ли је негде направљена грешка.

Након тога, ученицима се може препоручити да ураде вежбу која следи – број 20. У њој је потребно да се дате речи распореде превлачењем на одговарајућа места у тексту. И овде ученици могу да провере своја решења одмах након што ураде задатак.

Вежба 21 намењена је за рад у учионици, али се може прилагодити садашњим условима. Ученицима се може дати упутство да од датих елемената саставе дијалог. С обзиром на то да се ради о креативном задатку, овде не постоји могућност да ученици провере резултат, већ се задатак може написати и послати наставнику да прегледа.

У последњој вежби, број 22, ученици могу да претпоставе шта ликови на слици говоре, а кликом на знак + у облачићима могу да открију текст.

На дну слајда налазе се два задатка у вези са темом: један је превлачење датих речи на одговарајуће место у тексту, а други је повезивање елемената и прављење реченица. Оба задатка садрже могућност за проверу решења.

Дигитални уџбеник садржи бројне задатке које ученици могу да решавају код куће, а материјали за наставнике садрже додатне идеје и предлоге, који се могу применити у складу с могућностима и интересовањима ученика.