User image
Наручите на еКњижари

Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти – Јасмина Ђелић

На овом вебинару ојачаћете своје компетенције за праћење напредовања ученика и оцењивање. Сазнаћете које су то методе, технике и инструменти потребни за овакав принцип оцењивања и како они одговарају на постављене стандарде и исходе наставе.

Термин одржавања вебинара: 
среда, 2. фебруар у 18 часова

Теме вебинара:

Формативно праћење напредовања ученика као елемент система за осигурање квалитета рада школа и наставника – захтеви који произилазе из стандарда квалитета, стандарда постигнућа и очекиваних исхода наставе

Развој и примена метода, техника и инструмената за формативно праћење и оцењивање

Повратна информација о напредовању ученика

Самооцењивање и вршњачко оцењивање као могућности у формативном праћењу напредовања ученика

Предавач:

Јасмина Ђелић, дипломирани педагог, просветни саветник, руководилац Одељења за координацију рада школских управа у МПНТР. Обавила је спољашње вредновање рада бројних образовно-васпитних установа, реализатор бројних обука у области образовања и аутор и координатор више истраживачких пројеката и евалуативних студија, аутор приручника и научних радова. На првом месту добронамеран сарадник и колега.