Наручите на еКњижари

Вести

16.01.2018.

Динамичнији и занимљивији часови енглеског

Динамичнији и занимљивији часови енглеског

На први поглед делује да програм наставе енглеског језика за пети разред основне школе није пуно измењен. Међутим, за разлику од досадашњег, који је био базиран на усвајању граматичких структура, нови програм је фокусиран на комуникативне функције, а учење граматике јесте у функцији њиховог остваривања.

− Из програма је избачен Present Perfect Tense, а остали глаголски облици се обрађују са различитих аспеката њихове употребе. Наглашена је важност (интер)културалности за остваривање комуникације. Инсистира се на међупредметној повезаности, као и развијању нових компетенција, пре свега дигиталне − примећује Емина Јеремић Мићовић, наставница енглеског језика ужичке „Прве основне школе краља Петра Другог”. Очекује се да ће ове промене допринети да часови енглеског језика буду динамичнији и занимљивији, а знање које ученици стичу функционално и употребљиво. Наша саговорница указује и да остваривање захтева новог програма зависи од сензибилитета наставника и њихове спремности на континуирано усавршавање, квалитета уџбеника који се користе, али и од опремљености простора у коме се наставни процес одвија.

Редакција