Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 7, Учимо језик, Граматика за седми разред

Граматика „Учимо језик” за 7. разред за предмет Српски као нематерњи језик написана је по важећем наставном програму за хомогену (А програм) и хетерогену (Б програм) средину. Поред тога што репрезентује и дидактички обликује програмске информације, има за циљ и да мотивише ученике за учење српског језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

112

ISBN:

9788653304331

Решење Министарства просвете: 650-02-00575/2019-07

790,00 РСД

    Опис

    Уџбеник нуди широк спектар садржаја за обраду новог градива и проширивање стечених знања остављајући довољно простора за обнављање и и увежбавање раније обрађеног. Обрада предвиђених садржаја усмерена је према конкретним ученичким компетенцијама и има за циљ оспособљавање ученика да се активно служе српским језиком. Методички приступи којима се представља градиво удаљени су од традиционалног сагледавања граматике и усвајања формалних граматичких постулата. Садржаји су обликовани према потребама наставног процеса српског као нематерњег језика у сврху стицања способности, као и развијања и унапређивања постојећих комуникативних вештина ученика у свакодневним ситуацијама. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.