Наручите на еКњижари
Претрага уџбеника

Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког и општег смера и средњих стручних школа

Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког и општег смера и средњих стручних школа

За трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и средњих стручних школа за образовне профиле правни техничар и биротехничар Уџбеник развија и критичко мишљење код ученика изабраним историјским изворима на крају сваког поглавља као и питањима и задацима. Написан је на интересантан и ученицима пријемчив начин, а инспиративан је како за групни, тако и за индивидуални рад.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

344

ISBN:

978-86-7762-719-5

Решење Министарства просвете: 650-02-528/2014-06

1.040,00 РСД

    Опис

    Садржај је подељен на две велике целине:

    • Европа почетком новог века (XVI–XVIII век)
    • Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века.
    Уџбеник има укупно 10 тема које су издељене на одговарајуће лекције. Текст је допуњен графичким прилозима, илустрацијама, изворима и текстовима за радознале, хронолошким табелама, питањима и задацима. Непознате речи и појмови су дати уз текст и видљиво означени, а затим истакнути и у речнику на крају уџбеника. Такође, уз сваку лекцију се на почетку налазе и јасно истакнути кључни појмови, као и уводни текст који представља једну врсту увода у лекцију, али у ком се уједно резимира тема лекције. Стручна терминологија и количина информација су одмерени и прилагођени узрасту и образовном нивоу ученика гимназије. Уџбеник пружа и велике могућности за корелацију са другим предметима – књижевношћу, ликовном културом, географијом, па чак и са природним наукама (физиком и хемијом). Написан је на интересантан и ученицима пријемчив начин. Задовољава потребе ученика заинтересованих за науку коју упознају. Инспиративан је како за групни, тако и за индивидуални рад. Уџбеник развија и критичко мишљење код ученика изабраним историјским изворима на крају сваког поглавља као и питањима и задацима.