Наручите на еКњижари

Хемија 8, уџбеник за осми разред

У овом уџбенику сазнаћете нешто више о хемијским елементима и њиховим једињењима, о њиховој заступљености у живој и неживој природи, њиховој структури, својствима и променама.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

240

ISBN:

9788653306724

Решење Министарства просвете: 650-02-00288/2020-07

1.040,00 РСД

    Опис

    Овај уџбеник представља пример савременог уџбеника, који је писан јасним и прецизним језиком. Све лекције су пропраћене фотографијама високог квалитета, које ученицима помажу да запамте одређене информације или да уоче неку хемијску појаву. Основни текст је јасно одвојен од додатног садржаја уџбеника, као што су огледи, питања и задаци, што омогућава лакше сналажење и употребу. Садржај уџбеника је примерен узрасту ученика и заснован је на прихваћеним закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима хемијске науке.