Наручите на еКњижари

Direkt 4, уџбеник за немачки језик за четврти разред гимназије

Уџбеник садржи велики број текстова и задатака који омогућавају модеран приступ настави немачког језика.

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-348/2020-03

1.250,00 РСД

    Опис

    На почетку сваке лекције у уџбенику налазе се граматички и комуникативни циљеви које треба остварити, а свака лекција се састоји из три дела. Све лекције су илустроване чиме учење постаје занимљивије и лакше. Решавањем задатака и одговарањем на питања ученици развијају све четири језичке активности.