Наручите на еКњижари

Version оriginale vert 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Уџбеник са радном свеском Version Originale својим разноврсним садржајима омогућава активно учествовање ученика на часу кроз вежбе разумевања говора или прочитаног текста, вежбе писменог или усменог изражавања.

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-158/2020-03

1.320,00 РСД

    Опис