Наручите на еКњижари

Техника и технологија 8, допуњено издање уџбеника за осми разред

Техника и технологија 8 је уџбеник који представља наставак разгранавања знања умећа стечених у претходним разредима. Обрађује области електротехнике, рачунарства и мехатронике.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

193

ISBN:

9788653308612

Решење Министарства просвете: 650-02-00288/2021-07

1.210,00 РСД

    Опис

    Уџбеник Техника и технологија 8 је пример савременог уџбеника који је јасно организован, што ученицима помаже у сналажењу, опажању, учењу и памћењу. Садржи велики број фотографија високог квалитета које прате садржај уџбеника и олакшавају усвајање градива. На крају сваке лекције постоје интересантни и креативни задаци који подстичу активно учење, док вежбе наводе ученике да лакше уочавају процесе и појаве и да њиховом анализом изводе закључке.