Наручите на еКњижари

Техника и технологија 7, допуњено издање уџбеника за седми разред

Техника и технологија 7 је уџбеник који представља наставак разгранавања знања умећа стечених у претходним разредима. Писан је по важећем Програму наставе и учења и усклађен је са стандардима квалитета уџбеника.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

172

ISBN:

9788653308582

Решење Министарства просвете: 650-02-00238/2021-07

1.150,00 РСД

    Опис

    Техника и технологија 7 је уџбеник који представља наставак разгранавања знања умећа стечених у претходним разредима. Писан је по важећем Програму наставе и учења и усклађен је са стандардима квалитета уџбеника. Уџбеник има прегледан дизајн и јасну навигацију, што потпомаже сналажење, опажање, учење и памћење. Велики број јасних и занимљивих фотографија и видео-прилога високог квалитета прати садржај уџбеника и олакшава усвајање градива, а нарочито нових и сложенијих појмова. На крају целина постоје бројни задаци различитих типова који подстичу активно учење и самовредновање. Док добро одабране и изводљиве вежбе омогућавају ученицима лакше уочавање процеса и појава, њихово објашњавање и извођење закључака који воде трајним знањима, а предлози групних и самосталних активности подстичу критичко и аналитичко мишљење ученика. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.