Наручите на еКњижари

Техника и технологија 6, материјали за конструкторско моделовање

Садрже предлоге за израду практичних вежби, који упућују на градиво из уџбеника и материјал неопходан за њихово извођење.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

ISBN:

978-86-533-0273-3

Решење Министарства просвете: 650-02-00080/2019-07

1.690,00 РСД

    Опис

    Материјали за конструкторско моделовање представљају додатак уџбенику и у потпуности прате Програм наставе и учења. Садрже предлоге за израду практичних вежби, који упућују на градиво из уџбеника и материјал неопходан за њихово извођење. Предлози за практичне вежбе су у великој мери оригинални и конципирани тако да подстичу креативност ученика. Ученици се охрабрују да користе податке из различитих извора, самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације, макете/модела користећи ИКТ; потом израђују макету/модел, поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина. Истовремено, примењују и процедуре у складу са принципима безбедности на раду. Упутство за коришћење материјала за конструкторско моделовање можете прелистати ОВДЕ.