Наручите на еКњижари

Техника и технологија 5, уџбеник за пети разред

Уџбеник је богато опремљен разноврсним прилозима – техничким цртежима, фотографијама и илустрацијама, које доприносе разумевању наставних јединица. С обзиром на то да је техника грана науке која захтева корелацију с природним наукама, али и упућује на знање страних језика, концепт уџбеника је заснован на вези између поменутих наука и на мултидисциплинарном приступу.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

147

ISBN:

978-86-533-0049-4

Решење Министарства просвете: 650-02-00060/2018-07

950,00 РСД

  Опис

  Последња наставна целина уводи ученике у свет предузетништва и подстиче их на прихватање и организацију у оквиру тимског рада. Кроз област Конструкторско моделовање прати се пут извођења пројектног задатка од почетне идеје до његове реализације. Током извођења пројекта ученици, осим практичне примене претходно стеченог знања, самостално на интернету проналазе информације, раде прорачуне трошкова, организују се и деле активности у групама, осмишљавају презентације и промовишу своје пројекте. Уџбеник садржи:

  • 555 илустрација и фотографија,
  • 12 практичних вежби,
  • 119 питања и задатака.
  ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.