Наручите на еКњижари

Ликовна култура 3, Свет у мојим рукама, уџбенички комплет за трећи разред

Додатно наставно средство Уџбеник + материјали за рад

Тип корица:

меки повез

ISBN:

9788677621902

Решење Министарства просвете: 555-3/2020

1.350,00 РСД

  Опис

  Уџбеник Свет у мојим рукама је прикладно графички дизајнерски обликован и у потпуности обрађује наставне садржаје предвиђене наставним планом и програмом за трећи разред основне школе. Уџбеник омогућава ученику експериментисање са различитим ликовним материјалима и техникама. На тај начин подстичу се идеје и отварају широке могућности ликовног изражавања на задату тему. Лако се уочавају изражајне могућности одређених техника. Комплет се састоји од уџбеника и материјала за рад – Сваштарко. Сваштарко садржи:

  • пак-папир,
  • бојене папире,
  • мапе,
  • штампани материјал,
  • подлоге за радове,
  • мрежицу,
  • картоне,
  • блокчић.