Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 8, Учимо језик, граматика за осми разред

Граматика „Учимо језик” за 8. разред за предмет Српски као нематерњи језик написана је по важећем наставном програму за хомогену (А програм) и хетерогену (Б програм) средину. Поред тога што репрезентује и дидактички обликује програмске информације, има за циљ и да мотивише ученике за учење српског језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

86

ISBN:

9788653306205

Решење Министарства просвете: 650-02-00290/1/2020-20

790,00 РСД

    Опис

    Излагање садржаја прати јединствену тематску структуру која почива на повезаности појмова и идеја као и на јасном и логичком току у развоју тема. Обрада садржаја усмерена је према конкретним компетенцијама ученика и за циљ има оспособљавање ученика да се активно служе српским језиком. Задаци који прате одређене граматичке садржаје диференцирани су по нивоима и јасно су обележени.