Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 8, Читанка за осми разред

Уџбеник за 8. разред за предмет Српски као нематерњи језик написан је по важећем наставном програму за хомогену (А програм) и хетерогену (Б програм) средину. Поред тога што репрезентује и дидактички обликује програмске информације, има за циљ и да мотивише ученике за учење српског језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

181

ISBN:

9788653306199

Решење Министарства просвете: 650-02-00290/1/2020-20

1.110,00 РСД

    Опис

    Читанка нуди богат садржај за обраду новог градива и проширење стечених знања. Уз оригиналне књижевне текстове понуђени су и контруисани текстови који су у функцији обогаћивања лексике неопходне за свакодневну комуникацију. У обради књижевних текстова Читанка 8 нуди различите методичке поступке који су усмерени на његово што боље разумевање и тумачење. Читанка садржи и задатке у три нивоа у функцији мотивације ученика.