Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 6, радна свеска за шести разред

Садржај радне свеске за шести разред утемељен је на важећој програмској области Језичка култура, као трећој, уз Језик и Књижевност, кључној области програма српског као нематерњег језика за шести разред основне школе, али се кроз њу посредно увежбава и градиво обрађено у Читанци и Граматици.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

74

ISBN:

978-86-533-0234-4

Решење Министарства просвете: 650-02-00083/2019-07

590,00 РСД

    Опис

    Композиција радне свеске за шести разред остварена је у дијалошкој форми. Јунак издања исти је као у Граматици и Читанци, али се тек у радној свесци открива ко је заправо он – књишки мољац звани Мољко, персонификовано биће које комуницира како са читаоцем, тако и са члановима породице Клетић, у чијој кући живи, самопрогласивши се њиховим кућним љубимцем. Ученицима се нуде задаци који су у вези са свакодневним комуникацијским ситуацијама. Задаци, између осталог, упућују на креативност и иновативност у њиховом решавању, на развијање унутарпредметних и међупредметних компетенција, а истовремено се води рачуна о индивидуалним могућностима и потребама ученика који различитим темпом напредују у учењу. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.