Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 6, Граматика за шести разред

Граматика за шести разред за Српски као нематерњи језик написана је у складу са предвиђеним програмским садржајем из књижевности на основу оба предложена програма (програма А —за ученике у хомогеној језичкој средини и програма Б — за ученике у хетерогеној језичкој средини).

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

99

ISBN:

978-86-533-0233-7

Решење Министарства просвете: 650-02-00083/2019-07

750,00 РСД

    Опис

    Садржај је методички представљен граматичким приступом који има за циљ не само формално савладавање граматичких правила, већ првенствено стицање способности њихове примене у свакодневној комуникацији. Због тога су изостављени уобичајени називи тема задатих програмом, а дати наслови који се могу лако запамтити и препознати (нпр. Кога и шта Мољко? уместо Конгруенција атрибута и именица у номинативу и акузативу, или: Размишља о... Говори о... уместо Локатив у функцији неправог објекта). Уз то, илустрације прате овакав процес обраде тема и у функцији су бољег разумевања градива. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.