Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 6, Читанка за шести разред

Читанка за шести разред за Српски као нематерњи језик написана је у складу са предвиђеним програмским садржајем из књижевности на основу оба предложена програма (програма А —за ученике у хомогеној језичкој средини и програма Б — за ученике у хетерогеној језичкој средини).

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

170

ISBN:

978-86-533-0232-0

Решење Министарства просвете: 650-02-00083/2019-07

1.050,00 РСД

    Опис

    У Читанци су заступљени аутентични текстови (књижевноуметнички текстови који представљају језик у његовој природној употреби) и адаптирани текстови (текстови који се обрађују у Читанци, али су представљени у другачијој форми, односно прилагођени ученицима хомогене језичке средине или дати у облику додатног материјала којим се може унапредити настава у хетеогеној језичкој средини). Употребљена дидактичко-методичка апаратура у служби је диференцираног приступа настави. Задаци су конципирани тако да уважавају разлике у потребама и могућностима ученика из хомогене и хетерогене језичке средине, а њихова решења нуде достизање сва три нивоа прописаних стандарда. Ученици имају могућност да своје напредовање у савлађивању градива прате и самовреднују кроз одељак Ћаскаоница. Књишки мољац под именом Мољко Клетић води ученике кроз Читанку, објашњавајући им садржину, обраћајући им се, питајући их. ОДОБРЕНО ИЗДАЊЕ од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.