Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 4, уџбеник за четврти разред

Уџбеник за српски као нематерњи језик рађен је према важећем наставном програму. У његовом креирању ауторки је помогло вишегодишње искуство у настави српског као нематерњег језика.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

163

ISBN:

9788653306014

Решење Министарства просвете: 650-02-00263/2020-20

1.010,00 РСД

  Опис

  Уџбеник за четврти разред у потпуности прати наставни план и програм предвиђен за оба програма (А програм – хомогена целина, Б програм – хетерогена целина). Основу обрађеног градива чине све три језичке области:

  • Граматика
  • Језичка култура
  • Књижевност
  На почетку сваке лекције налази се уводни текст у којем су истакнуте речи које треба обновити или усвојити као нове. Путем обавезних и изборних текстова ученици се упознају са књижевношћу прописаном за овај узраст. Текстови су приказани у аутентичном и, по потреби, адаптираном облику. Свака лекција садржи задатке који подстичу ученике на обнављање раније стеченог знање, али и усвајање новог. Задаци су различите тежине како би били приступачни свим ученицима.