Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 4, радна свеска за четврти разред

Уџбенички комплет за српски као нематерњи језик рађен је према важећем наставном програму. У његовом креирању ауторкама је помогло вишегодишње искуство у настави српског као нематерњег језика.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

92

ISBN:

9788653306038

Решење Министарства просвете: 650-02-00263/2020-20

690,00 РСД

    Опис

    Кроз задатке из Радне свесце ученици ће се боље упознати са лексиком и тематиком предвиђеном за ову језичку област. Књига садржи задатке за оба програма (А и Б), а базирана је на очекиваним исходима за сваки део наведене језичке области. На крају сваке лекције ученици могу да процене свој напредак. Област Граматике прожима се кроз разне задатке у циљу комплетног савладавања језика на предвиђеном нивоу за овај узраст, а сви задаци су осмишљени тако да доприносе функционалној употреби језика.