Наручите на еКњижари

Српски као нематерњи језик 3, уџбеник за трећи разред

Уџбеник за српски као нематерњи језик рађен је према важећем наставном програму. У његовом креирању ауторкама је помогло вишегодишње искуство у настави српског као нематерњег језика.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

Број страна:

150

ISBN:

978-86-533-0430-0

Решење Министарства просвете: 650-02-00576/2019-07

1.010,00 РСД

  Опис

  Уџбеник за трећи разред у потпуности прати наставни план и програм предвиђен за оба програма (А програм – хомогена целина, Б програм – хетерогена целина). Основу обрађеног градива чине све три језичке области:

  • Граматика
  • Језичка култура
  • Књижевност
  Задаци у склопу сваке лекције наводе ученика на утврђивање познатог градива и усвајање новог. Задаци су формирани на три нивоа постигнућа, дајући тако могућност свим ученицима да ураде оно што знају и виде како би могли да напредују. Граматичке јединице обрађене су илустративно и табеларно, уз лексику коју су ученици усвојили у првом и другом разреду. Језичка култура обрађена је кроз текстове ауторки, као и кроз мноштво задатака. Путем обавезних и изборних текстова ученици се упознају са књижевношћу прописаном за овај узраст. Текстови су приказани у аутентичном и, по потреби, адаптираном облику. Јунак овог уџбеника је папагај Шаренко. Он је нови члан породице Савић, која је ученицима позната из уџбеника за претходни разред. По потреби се обраћа ученицима указујући им на одређене ствари и позивајући их на одређене акције.